top of page

Wat ass Architektur?

Episode #01

En „Ech-wunnen-du-wunns-hien/hat-wunnt-maer-wunnen-daer-wunnt-si-wunnen“ wou et iwwert d’Wunnen an d’Logementsproblematik zu Lëtzebuerg geet — an e puer konkret Léisungen sollen artikuléiert gin

Episode #00

En „état des lieux“ vun der Architektur zu Lëtzebuerg aus der Perspektive vun jonken Architekten (an Form vun enger neier Nationalhymne…)

Episode #02

En Episode wou et em d’Relatioun tëscht dem Bauhär an dem Architekt geet an finalement em den Rôle vum Architekt an den haitegen Zäiten

Episode #03

En Episode wou et em d’Bauen zu Lëtzebuerg geet an dorëmms wei een soll bauen an wat een (net) soll ofrappen 

Episode #04

En Episode wou eng éischt Conclusioun gezunn gëtt, wat Architektur zu Lëtzebuerg iwwerhaupt ass

bottom of page